皇冠正网平台出租(www.hg8080.vip):Vận động 31 cán bộ nghỉ hưu, chuyển việc vì không có tiền trả lương

皇冠正网平台出租www.hg8080.vip)是皇冠(正网)接入菜宝钱包的TRC20-USDT支付系统,为皇冠代理提供专业的网上运营管理系统。系统实现注册、充值、提现、客服等全自动化功能。采用的USDT匿名支付、阅后即焚的IM客服系统,让皇冠代理的运营更轻松更安全。

,

Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo về việc vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với hợp đồng lao động tại Trung tâm văn hóa tỉnh, thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.

Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao cùng với Trung tâm văn hóa chủ động gặp gỡ, trao đổi, động viên 31 lao động hợp đồng của trung tâm xin nghỉ hưu trước tuổi (đối với các lao động đã ký hợp đồng lâu năm và sắp hết tuổi lao động).

Với các trường hợp còn lại, nhất là các lao động mới ký hợp đồng thì tạo điều kiện và động viên để các lao động tự liên hệ công tác, tìm việc làm mới và chấm dứt hợp đồng.

Sở Tài chính đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm văn hóa tỉnh xây dựng lộ trình báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình về vấn đề trên.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình được giao nhiệm vụ vận động 31 lao động hợp đồng nghỉ hưu sớm hoặc chuyển công tác do tỉnh không có nguồn trả lương (Ảnh: NT).

Năm 2022, Trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Bình có 69 cán bộ, viên chức và người lao động (hiện 1 người đã về hưu), trong đó có 31 lao động hợp đồng không thuộc diện được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Tháng 8 - 11/2022, Trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Bình nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội 69 cán bộ, viên chức. Ngày 5/11/2022, có 37 cán bộ, viên chức được nhận đủ tiền lương và các khoản phụ cấp. Riêng 31 trường hợp ký hợp đồng lao động, đến tháng 12/2022 mới được nhận đủ lương.

Trước đó, ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, nhiếp ảnh vào Trung tâm văn hóa.

Sau khi sáp nhập, Trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Bình nhận 31 lao động hợp đồng của trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, nhiếp ảnh. Trước khi được sáp nhập, 31 lao động hợp đồng này đang được hưởng lương và các khoản đóng góp khác từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Quyết định sáp nhập của UBND tỉnh Ninh Bình cũng nêu rõ: "Việc sáp nhập được giữ nguyên hiện trạng về nhân sự cũng như mức hỗ trợ lương và các khoản đóng góp khác cho toàn bộ số lao động này".

Tuy nhiên, từ tháng 1/2022, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và biên chế của các Hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Theo quyết định này, 31 lao động hợp đồng tại Trung tâm văn hóa tỉnh không thuộc diện được UBND tỉnh giao chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách Nhà nước sẽ không tiếp tục cấp để chi trả lương và các khoản đóng góp theo lương cho 31 lao động của Trung tâm văn hóa.

Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, 31 lao động hợp đồng của Trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Bình vẫn đi làm bình thường và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến tháng 8/2022, những lao động này bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội cho đến tháng 12/2022 mới được chi trả.

Liên quan đến việc trả lương cho 31 lao động hợp đồng của Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị có sự tham gia của các Sở Nội vụ, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh để bàn giải pháp xử lý.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cũng đã có phương án sắp xếp đối với 31 lao động hợp đồng nêu trên như: dừng ký hợp đồng, giảm chỉ tiêu lao động không xác định thời hạn khi có người nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình (qua Sở Nội vụ) về số lượng và danh sách lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại đây.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề liên quan đến 31 nhân sự này, UBND tỉnh Ninh Bình đã nhiều lần có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính tỉnh rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc.

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。